Pito-pito Artists Group among other artists exhibited their installation art around the Union Theological Seminary with Jun Yee’s work as the center piece.

Pagpapahalaga sa Nakaraan by Junyee (Luis Yee, Jr.)

Pagpapahalaga sa Nakaraan
by Junyee (Luis Yee, Jr.)

This bamboo installation represents the artist’s aspiration for the Filipino people. Each pyramid represents the three major islands of the country, Luzon, Visayas and Mindanao. The pyramid formation symbolizes the unity of the diverse peoples and cultures, which the artist believes to be the base or foundation of any nation’s progress. He hopes for all Filipinos to be patriots, and to learn to value their unique identity as a people.

 

Erehiya, detail, by Henry Ancanan

Erehiya by Henry “Bokeng” Ancanan

Erehiya
ni Henry Ancanan

Hango ang instalasyong Erehiya sa pamahiin sa pagtatanim ng mga magsasaka. Ang erehiya ay tumutukoy sa mga ritwal na ginagawa ng mga magsasaka upang magtamasa ng magandang ani. Kasama rito ang pagdarasal, pagtula at paggawa ng mabuti bago ang pagtatanim. Erehiya din ang kailangan sa pag-aasam at pagkakamit ng kabutihan ng ating bayan at kapaligiran.

Inevitable by Jessie Malaquila

Inevitable
by Jessie Malaquila

This artwork explores the idea of reconfiguration of old customs and traditions harmonizing a modern and more rational world. The bamboos symbolize the new way of thinking, a group acting as agent of change shaping old beliefs represented by the dead woods into a model of simplicity characterized by the tripod bamboos in a circle. The process of change is a healing process.

Ang Multo sa Kulambo by Winston Hernandez

Ang Multo sa Kulambo
ni Winston Hernandez

Tila pinamumugaran ng mga multo ang mga bakanteng kulambo sa instalasyon ni Hernandez. Ang imahen ay hango sa realidad ng karahasan na hinaharap ng mga komunidad na naiipit sa giyera. Sa tuwing magkakaroon ng engkwentro o operasyon, naiiwang nakasabit at walang laman ang mga kulambo.

href=”https://www.flickr.com/photos/155232513@N02/34839814366/in/album-72157684147728086/”>Awit ni Amihan by Edna Garibay

Awit ni Amihan
ni Edna Garibay

Bumabagay sa mga luntiang dahon ng puno ng banaba ang mga batingting na gawa sa bote, tansi, kahoy na bola, eyelet, pako, tingga at dilaw na corrugated plastic. Ang bawat batingting ay maihahanlintulad sa tao na bukas loob na sumasang-ayon sa kalikasan. Tulad ng tao, kailangan ng mga batingting ng hangin para magkabuhay. Ipinapakita nito na hindi maihihiwalay ang tao sa kalikasan kung saan siya umiiral at nabubuhay.

Hilom bayan by Hermisanto

Hilom Bayan
by Hermi Santo

The rice laid on the floor in the form of a sun with 8 rays and the cavans with the 3 colors symbolizes the Philippine flag. The charcoal which is a known element for healing diseases represents an anti-toxin against corruption, calamity, environmental abuse, hunger, conflict of interests and principles, drugs and extra judicial killings that ravage our land and people.

Ilaya by Arvin Narvaez

Ilaya
ni Arvin Narvaez

Sa pagtuklas ay nawala
Napadpad sa dilim
At nagnais ng liwanag
Naghanap ng daan
Gumawa ng aapakan
Sa nasadsarang mga tinik
Sumabit sa pagkatao
Unti-unting inalis
Ng panahong lumilipas
Ang noon at ngayon
Ay iisang linya
Sa dami ng desisyon
Iniwasan ang sana
Repleksyon ng pagkatao
Mula sa pagmulat
Bunsod ng pagbabagong
Tumatakbo sa aking harap

Waking hour by Kigao Rosimo

Waking Hour
by Kigao Rosimo

We live and breathe yet it is easy to take life for granted. We do value our own. That is basic among humans. So was protection, which was why human rights were crafted. Yet as we protect our own, the rights of others are trampled. The disrespect for other people’s rights has reached unprecedented levels, to shield certain interests and agenda, and sometimes even to feed the ego. Self-preservation rules, disguised as greater good.

Somewhere along the way, something must have gone wrong. All this chaos, all this misery is not part of the grand blueprint of conception, or is it? Maybe it is part of the process—live and experience the flaw to realize perfection. Perhaps we are in a dream and we have not woken up. As we come into awareness that this is the reality of this life, would the creator want us to start all over again when we finally open our eyes?

Mulch by Crisanta Tamayo Ancanan

Mulching

by Christy Tamayo Ancanan

Mulching film is a protective cover over the soil made of plastic. It maximizes the full potential of the soil and its nutrients and minerals to aid plant growth, while eliminating harmful chemicals that hinder the plant’s development. The installation, which uses Mulch, is a symbol and visual representation of our response to our present condition. It shows how we can rebuild our culture and heal ourselves, and reminds us to focus our attention on the things that should foster. Like the Mulch, we must protect what is valuable and sacred to us.

Installation art by Lirio Salvador

Sandata
by Lirio Salvador

Lirio Salvador is an alchemist of object and sound. Also the founder of the band Elemento, the artist is dedicated to producing/re-producing experimental sound compositions. Elemento makes use of his sculptural assemblages and homemade synthesizers. Unlike many haphazard others shoe techniques match his, he is the rare few who can ever achieve a refined finish. Salvador’s sculptural assemblages combine visual and sound form.

Untitled Photo Installation

Untitled
by Anonymous

This is a photography series installation and a critique on Pres. Duterte’s war on drugs.